Spring til indhold

Tvangsfjernelser

child is sitting, jeans, in the door

Psykisk er vi ikke alle sammen lige stærke. Nogle af os er meget stærke og kan klare at komme igennem alvorlige kriser. Ok, vi får måske noget antidepressivt medicin i perioder. Det sker dog kun, hvis vi har mulighed for at gå til lægen eller til en psykiater. Andre mennesker er ikke så stærke. De har heller ikke muligheden for at betale en terapeut. Hvad gør de? Nogle tager konsekvensen af deres psykiske problemer og gør en ende på det. De fleste griber dog til misbrug. Alkohol og stoffer. Hvad sker der med de mennesker? Måske er de forældre og vil gerne leve, men de kan ikke uden også at have et misbrug. Det får konsekvenser: Det kan føre til skilsmisse. Det kan føre til vold i familien.

Tvangsadoptioner

Er der tale om en forældre, som efter skilsmissen og som har forældremyndigheden, kommer ud i et mønster med alvorligt misbrug, så kan det offentlige gribe ind. Der kan være tale om tvangsfjernelser af børn fra forældre med misbrug. Der kan også være tale om tvangsindlæggelser af den misbrugende person. Hvad sker der så efter en tvangsfjernelse af (måske) et lille barn? Det er de færreste kommuner, der har råd til at huse tvangsfjernede børn i lang tid. Ja, barnet kan komme i pleje hos en godkendt privat familie. Men det kan faktisk også blive tvangsadopteret.

Hvad er en tvungen adoption

En  tvangsadoption går – kort sagt – ud på, at et barn bortadopteres uden forældrenes samtykke. Der kan være flere grunde til, at det kan ske: Forældrene er ikke i stand til at forstå, at de har et barn. De kan ikke tage ansvar for det. De kan ikke sørge for, at barnet får mad og tøj på kroppen. Det kan også godt være, at forældrene er misbrugere i så alvorlig grad, at det må antages, at barnet aldrig vil kunne få et rimeligt liv sammen med dem.

Her kan det være lidt ’farligt’ for kommunen at igangsætte en tvangsadoption, fordi der sker mirakler. En misbruger kan blive afvendt. Og sker det, så vil han eller hun sikkert gerne se og leve med sit barn. Den forældre får hårdt brug for en dygtig familieadvokat, fordi han eller hun har en ’dårlig’ fortid. Og: Det kan være meget svært at kommunikere med sagsbehandlere i socialforvaltningen.

Familieadvokaten er vigtig

En familieadvokat kan derfor bistå den forældre, som er kommet ud af misbruget og som gerne vil genoprette sin familie. Det kræver dog en del mod at stå frem overfor advokaten og fortælle om misbrug, og hvordan beviser du, at du er kommet ud af det – for altid? Familieadvokaten kan vejlede og hjælpe dig. Så du skal følge de råd og anvisninger, som din advokat giver dig. Det kan blive en lang proces. Men på et tidspunkt, så vil du måske i første omgang få ret til at se dit barn. En familieadvokat som for eksempel Milaw har nemlig ofte erfaring i at håndtere samværssager, så de udvikler sig i den positive retning for dig. Du skal derfor være forberedt, at processen for at undgå tvangsadoption kan tage meget lang tid.