Spring til indhold

Forsikringer

Billigste hundeforsikring

Parcelhusforsikring

Parcelhusforsikringen indeholder naturligvis alle de traditionelle dækninger, men der er indført et nyt begreb ”Anden skade”, som i princippet dækker enhver skade, der sker pludseligt. ”Anden skade” erstatter forsikringsbegreber som f.eks. storm, vandskade, påkørsel, væltning, udstrømning af væsker osv. ”Anden skade” giver en langt bredere dækning.

Parcelhusforsikringen omfatter desuden også:
• El-skadedækning – enhver form for skade i de elektriske installationer.
• Restværdiforsikring for nyværdiforsikrede bygninger.
• Dækning, hvis træværk udsættes for rådsvampe.
• Dækning af værdien af tabt vand og olie i forbindelse med rørbrud.
• Glas- og sanitetsforsikring.
• Tab af lejeindtægter.
• Husejeransvarsforsikring med retshjælpsforsikring.
• Forsikringen har ingen generel selvrisiko.
Parcelhusforsikringen er formentlig den bredest dækkende på markedet.
Alle forsikringer hos Saga kan du opsige fra dag til dag.

Indboforsikring

Indboforsikringen indeholder naturligvis alle de traditionelle dækninger, men der er indført et nyt begreb ”Anden skade”, som i princippet dækker enhver skade, der sker pludseligt. ”Anden skade” erstatter forsikringsbegreber som f.eks. storm, vandskade, påkørsel, væltning, udstrømning af væsker osv. ”Anden skade” giver en langt bredere dækning.
Indboforsikringen omfatter desuden også:
• El-skadedækning – hvor enhver form for el-skade i elektriske apparater dækkes.
• Cykler dækkes med op til 25.000 kr.
• Dækning af trick- og tasketyverier.
• Gæstebudsskader, hærværk og færdselsskader.
• Privat ansvarsforsikring med retshjælpsforsikring.
• Ingen selvrisiko.
Indboforsikringen overgår dækningsmæssigt alt, hvad du tidligere har oplevet af indboforsikringer.

Fritidshusforsikring

Fritidshusforsikringen indeholder naturligvis alle de traditionelle dækninger, men der er indført et nyt begreb ”Anden skade”, som i princippet dækker enhver skade, der sker pludseligt. ”Anden skade” erstatter forsikringsbegreber som f.eks. storm, vandskade, påkørsel, væltning, udstrømning af væsker osv. ”Anden skade” giver en langt bredere dækning.
Fritidshusforsikringen omfatter desuden også:
• El-skadedækning – dækning ved induktion, overspænding eller kortslutning.
• Restværdiforsikring for nyværdiforsikrede bygninger.
• Glas- og sanitetsforsikring.
• Tab af lejeindtægter.
• Indbo.
• Ingen selvrisiko.
Du kan næppe på markedet få en fritidshusforsikring, der dækker bredere.

Ulykkesforsikring

Den personlige ulykkesforsikring er en heltidsulykkesforsikring, som dækker hele døgnet også under arbejde hos andre. Der er taget særligt hensyn til de 50+ -årige med hensyn til meget lempelige aldersafskrivningsregler efter skader.
Børneulykkesforsikringen omfatter udover forsikringssummen også et engangsbeløb til forældrene.
Den personlige ulykkesforsikring er formentlig den bredest dækkende på markedet.

Bilforsikring

Danmarks første bilforsikring, hvor der tages hensyn til personerne i bilen.
• Efterbehandling på privathospital.
• Efterbehandling hos specialister.
• Rådgivning hos advokat.
• Rådgivning hos krisepsykolog.
Dækningen ”Udvidet persondækning”, omfatter blandt andet erstatning af udgifter til de nævnte efterbehandlinger efter et færdselsuheld.
Herudover kan du udvide din bilforsikring med dækningen ”Udvidet bildækning”. Det er en dækning, som indeholder en friskadeforsikring, ret til at leje en erstatningsbil, hvis den forsikrede bil skal på værksted efter en skade samt en værditabsdækning. Sidstnævnte dækning vil give dig et kontant beløb i hånden, hvis den forsikrede bil er blevet skaderamt med over 20 % af bilens værdi. Naturligvis repareres bilen derudover via forsikringen.
Formentlig den bredest dækkende bilforsikring på det danske marked.

Hundeforsikring

Der findes to typer hundeforsikringer til hunde, hundeansvarsforsikring og hundesygeforsikring. Hundeansvarsforsikringen kommer med indbygget ”udvidet dækning” til f.eks. træningspladser etc., og forsikringen er lovpligtig. Har du ingen hundeansvarsforsikring, kan du risikere en bøde på op til 3.000 kr., plus at du selv skal betale skader på personer eller andres ejendom, hvis din hund er skyld i ulykken.

Hundesygeforsikringer bliver mere og mere populære, da de kan spare hundejeren for rigtig mange penge, hvis hunden skal på dyrehospital. En hundeforsikring dækker op til 90% af hele dyrlægeregningen, så det er bestemt værd at overveje. Du kan også oprette syge- og ulykkesforsikring for alle former for kæledyr – hunde, katte, papegøjer, skildpadder osv. Så får du erstattet dine udgifter til dyrlæger og dyrehospitaler, mv. – Læs meget mere om forsikring af hunde på Dyr.dk.